ІЗНХ
НАН України


Наукова радаНаукова рада з проблеми "Неорганічна хімія" та наукова рада з проблеми "Електрохімія" створені при відділенні хімії НАН України як науково-консультативні та експертні органи з питань розвитку і координації фундаментальних наукових досліджень з неорганічної хімії та електрохімії на Україні.

Основною метою роботи наукової ради є сприяння відділенню хімії НАН України у визначенні пріоритетних напрямів фундаментальних досліджень з неорганічної хімії та електрохімії, проведення координаційної роботи та підготовка експертних висновків з наукового напряму.

Основним завданням ради є висококваліфікована оцінка стану та перспектив розвитку неорганічної хімії та електрохімії на Україні, визначення на цій основі найбільш перспективних досліджень, які виконуються чи повинні виконуватися, підготовка пропозицій щодо їх підтримки та участь у формуванні та реалізації державної науково-технічної політики.

Наукова рада здійснює організаційно-інформаційне забезпечення робіт по неорганічній хімії та електрохімії, щорічно складає підсумковий звіт про виконані в наукових колективах найбільш перспективні фундаментальні дослідження та розсилає його всім зацікавленим організаціям.

Наукова рада бере активну участь в організації та проведенні наукових конференцій, шкіл, сесій, семінарів, сприяє поглибленню взаємодії науки та освіти, встановлює зв'язки та прямі контакти між науковими установами та окремими вченими України та зарубіжних країн.

Поточна інформація

Шановні колеги!

5-6 жовтня в Інституті загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського відбулась сесія наукової ради НАН України з проблеми "Електрохімія" та "Міжвідомчої науково-технічної ради з проблем корозії та протикорозійного захисту металів" при Президії НАН України, на якій провідні фахівці з Києва, Харкова, Львову, Дніпра обговорювали актуальні науково-технічні проблеми електрохімії і корозії.

XVІ Міжнародна конференція з фізики і технології тонких плівок і наносистем МКФТТПН-XVІ (присвячена пам’яті професора Дмитра Фреїка), 15-20 травня, 2017 р. Івано-Франківськ, Україна.


21-25 вересня 2015 року в Харкові відбувся черговий VIІ Український з'їзд з електрохімії, організований Науковою радою НАН України з проблеми "Електрохімія", Національним технічним університетом "Харківський політехнічний інститут", Харківським національним університетом ім. В.Н. Каразіна та Інститутом загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України.

19–20 травня 2015 року у Львові в рамках Днів науки в Україні проведено виїзну сесію у форматі круглого столу за тематикою «Сучасні проблеми хімії неорганічних речовин і матеріалів цивільного і подвійного призначення».

З 8 по 10 вересня 2014 року в м. Одесі відбулась ХІХ Українська конференція з неорганiчної хiмiї за участю закордонних учених завдяки підтримці організаторів конференції, а саме Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України, Наукової ради НАН України з проблеми "Неорганічна хімія", Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського НАН України, Одеського національного університету імені І.І. Мечникова МОН України та спонсору - Товариства з додатковою відповідальністю "Інтерхім". Одночасно відбулась і Звітна наукова сесія Наукової ради НАН України з проблеми "Неорганічна хімія".

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України Наукова рада НАН України з проблеми "Електрохімія" запрошують Вас взяти участь у роботі ювілейного засідання, присвяченого 80-річчю з дня народження члена-кореспондента НАН України Шаповала В.І.
Засідання відбудеться 10 жовтня 2013 року в конференц-залі Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України.
Початок засідання о 14 годині.В період з 21 по 25 січня 2013 р. на базі ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" в резиденції "Синьогора" на Івано-Франківщині відбулась виїзна сесія наукової ради НАН України з проблеми "Електрохімія", на якій провідні фахівці України з електрохімії обговорювали перспективні напрямки розвитку фундаментальних та прикладних досліджень в області електрохімії, аналізували сучасний стан досліджень та здобутки електрохімічної науки. Сесія була приурочена 150-річчю від дня народження академіка В.І. Вернадського та 95-річниці Національної академії наук України.

З 24 по 28 вересня 2012 року в м. Ужгороді проходила виїзна сесія Наукової ради НАН України з проблеми "Неорганічна хімія" за тематикою "Сучасні проблеми фізико-неорганічної хімії, нанохімії і технології". Організаторами наукового форуму виступили вищеназвана рада, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України та Ужгородський національний університет.

Шановні члени Ради!
Згідно з планом роботи Наукової ради НАН України з проблеми "Неорганічна хімія" 24-28 вересня 2012 року на базі Ужгородського національного університету буде проведена виїзна сесія ради за тематикою "Актуальні проблеми фізико-неорганічної хімії, нанохімії і технології".
Роботу сесії планується розгорнути у вигляді дискусійних круглих столів: передбачається обговорити актуальні проблеми, пов’язані з хімічним синтезом і дослідженням нових речовин і матеріалів, в першу чергу для цілей біології, медицини, ресурсозберігаючих технологій.


19 – 23 вересня 2011 року в Дніпропетровську відбувся VI Український з’їзд з електрохімії. Організаторами з’їзду були Наукова рада НАН України з проблеми "Електрохімія", ДНВЗ "Український державний хіміко-технологічний університет", Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України.

27 червня – 1 липня 2011 року в рамках Міжнародного року хімії ООН у Харкові проведена XVIII Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених. Організатори - Наукова рада НАН України з проблеми "Неорганічна хімія", Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, НТК "Інститут м