ІЗНХ
НАН України


Спеціалізована вчена рада Д 26.218.01Спеціалізована вчена рада Д 26.218.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями:

  • 02.00.01 - Неорганічна хімія
  • 02.00.04 - Фізична хімія
  • 02.00.05 - Електрохімія

створена в Інституті загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України наказом Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019 строком до 31 грудня 2020.


Положення про спеціалізовану вчену раду


Контактний телефон: (044) 225 34 61, (044) 225 05 55
e-mail: D26.218.01@ionc.kiev.ua

Склад спеціалізованої вченої ради Д 26.218.01


Ліцензія на освітню діяльність у сфері вищої освіти - шифр спеціальності 102 хімія. Ліцезійний обсяг 20.


Новини

Увага

«24» вересня 2021р. о 1000 в конференц-залі Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.218.01 відбудеться публічний захист дисертацій: Руденко Олександри Станіславівни на тему «Зарядселективні композиційні мембрани на основі гідратованого діоксиду цирконію та оксинітрату вісмуту для електродіалізного вилучення іонів HCrO4- і F- з водних розчинів» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 - фізична хімія. Науковий керівник: Бєляков Володимир Миколайович,член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, професор, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України.

Офіційні опоненти:

Романова Ірина Вікторівна, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, завідувачка відділу сорбції та тонкого неорганічного синтезу Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України;

Мельник Людмила Олексіївна, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу хімії, фізики та біології води Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України.
З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланнями: автореферат, дисертація, відгук опонента д.х.н. Романової І.В., відгук опонента д.х.н. Мельник Л.О..

Кравченка Олександра Володимировича на тему «Термоелектричні властивості композиційних плівок Fe - C» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю - 02.00.04 – «фізична хімія».

Науковий керівник: доктор хімічних наук, доцент Першина Катерина Дмитрівна, завідувачка відділу хімічного та інформаційного аналізу Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України.

Офіційні опоненти:

Решетняк Олександр Володимирович, доктор хімічних наук, професор,завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України;

Барчій Ігор Євгенович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри неорганічної хімії ДВНЗ « Ужгородський національний університет» МОН України.
З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланнями: автореферат, дисертація, відгук опонента д.х.н. Решетняка О.В., відгук опонента д.х.н. Барчій І.Є..

© 2005-2019
INS
Розробка та підтримка
Головна | Новини | Історія | Керівництво | Підрозділи
Наукова діяльність | Наукова рада | Спец.рада Д26.218.01 | Аспірантура
Журнал | Центр колективного користування | Контакти