ІЗНХ
НАН України


Наукова рада НАН України
з проблеми «Електрохімія»Адреса Ради:
Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України
просп. Академіка Палладіна, 32/34, Київ 142, Україна 03680
тел. (044) 424-35-11
факс (044) 424-30-70
e-mail: glushchak@ionc.kiev.ua

Секретар ради – Глущак Тамара Степанівна

СКЛАД

Бюро ради
 • Омельчук Анатолій Опанасович - голова ради
  член-кор. НАН України, доктор хімічних наук
  заступник директора ІЗНХ НАНУ
  omelchuk@ionc.kiev.ua
 • Данилов Фелікс Йосипович - заступник голови
  професор, доктор хімічних наук
  директор НДІ гальванохімії Українського державного хіміко-технологічного університету, заступник голови (Дніпропетровськ)
  fdanilov@optima.com.ua
 • Ларін Василь Іванович - заступник голови
  професор, доктор хімічних наук
  директор НДІ хімії при Харківському національному університеті ім. В.Н.Каразіна (Харків)
  vasiliy.i.larin@univer.kharkov.ua
 • Глущак Тамара Степанівна - вчений секретар ради
  канд. хімічних наук, старший науковий співробітник ІЗНХ НАН України
  gluschak@ionc.kiev.ua
 • Кошечко В’ячеслав Григорович
  академік НАН України, професор, доктор хімічних наук
  директор Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України
  admini@inphyschem-nas.kiev.ua
 • Сахненко Микола Дмитрович
  професор, доктор технічних наук
  завідувач кафедри Національного технічного університету "ХПІ", (Харків)
  samara@kpi.kharkov.ua
 • Тевтуль Ярема Юрійович
  доктор хімічних наук , професор
  Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, (Чернівці)
  y.tevtul@chnu.edu.ua
 • Андрійко Олександр Опанасович
  професор, доктор хімічних наук
  завідувач кафедри Національного технічного університету України "КПІ"
  andriiko@xtf.ntu-kpi.kiev.ua
 • Зінченко Віктор Федосійович
  доктор хімічних наук
  завідувач відділу Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського НАН України (Одеса)
  vfzinchenko@ukr.net
Члени ради
 • Аксіментьєва Олена Ігорівна
  доктор хімічних наук
  професор Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів)
 • Байрачний Борис Іванович
  доктор технічних наук
  профессор Національного технічного університету "ХПІ" (Харків)
  tgg@kpi.kharkov.ua
 • Варгалюк Віктор Федорович
  професор, доктор технічних наук
  завідувач кафедри Дніпропетровського національного університету (Дніпропетровськ)
  vvf@ff.dsu.dp.ua
 • Ведь Марина Віталіївна
  доктор технічних наук
  профессор Національного технічного університету "ХПІ" (Харків)
  marina.ved@mail.ru
 • Веліченко Олександр Борисович
  професор, доктор хімічних наук
  завідувач кафедри Українського державного хіміко-технологічного університету (Дніпропетровськ)
  velichenko@ukr.net
 • Каздобін Костянтин Олександрович
  доктор хімічних наук
  завідувач відділу Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України
  kazdobin@ionc.kiev.ua
 • Калугін Володимир Дмитрович
  доктор хімічних наук
  професор Харківського військового університету (Харків)
  kalugin.v.d@mail.ru
 • Калугін Олег Миколайович
  кандидат хімічних наук
  декан хімічного факультету Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна (Харків)
  onkalugin@gmail.com
 • Козін Леонід Хомич
  професор, доктор технічних наук
  в.о. завідувача відділу Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України
  kozin@ionc.kiev.ua
 • Колбасов Геннадій Якович
  професор, доктор хімічних наук
  завідувач відділу Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України
  kolbasov@ionc.kiev.ua
 • Кошель Микола Дмитрович
  доктор хімічних наук
  професор Українського державного хіміко-технологічного університету (Дніпропетровськ)
  kkknd@ua.fm
 • Кублановський Валерій Семенович
  професор, доктор хімічних наук
  завідувач відділу Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України
  kublanovsky@ionc.kiev.ua
 • Лінючова Ольга Володимирівна
  доктор технічних наук
  завідувач кафедри Національного технічного університету України "КПІ"
  o_lin@xtf.ntu-kpi.kiev.ua
 • Малишев Віктор Володимирович
  професор, доктор технічних наук
  завідувач відділу Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України
 • Нечипорук Василь Васильович
  доктор фіз.-мат. наук
  професор Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича (Чернівці)
  vvn777@mail.ru
 • Панов Едуард Васильович
  професор, доктор хімічних наук
  завідувач відділу Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України
  panov@ionc.kiev.ua
 • Пірський Юрій Кузьмич
  доктор хімічних наук
  зав. лаб. Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України
  pirsky@ionc.kiev.ua
 • Пуд Олександр Аркадійович
  доктор хімічних наук
  завідувач відділу Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України
 • Решетняк Олександр Володимирович
  професор, доктор хімічних наук
  завідувач кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів)
 • Соловйов Веніамін Васильович
  професор, доктор хімічних наук
  завідувач кафедри Полтавського національного технічного університету (Полтава)
  chernenko@mail.ru
 • Тульський Геннадій Геннадійович
  професор, доктор технічних наук
  завідувач кафедри Національного технічного університету "ХПІ" (Харків)
  tgg@kpi.kharkov.ua
 • Хоботова Еліна Борисівна
  доктор хімічних наук
  провідний науковий співробітник НДІ хімії Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна (Харків)
 • Чергінець Віктор Леонідович
  доктор хімічних наук
  Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України
 • Ягупольський Юрій Львович
  професор, доктор хімічних наук
  завідувач відділу Інституту органічної хімії НАН України
  yagupolskii@bpci.kiev.ua

© 2009-2017
Selev INS
Розробка та підтримка
Мы предлогаем качественно недорого. Пошить мужскую рубашку в киевском элитном ателье | Наш банк осуществляет услугу. Покупка царских монет дороже европейских цен | Безлимитный российский хостинг SmartApe. Российский безлимитный хостинг без ограничения ресурсов. | Что доверие к персоналу падает каждый год академия, директор академии детекции лжи
Головна | Новини | Історія | Керівництво | Підрозділи
Наукова діяльність | Наукова рада | Спец.рада Д26.218.01 | Аспірантура
Журнал | Центр колективного користування | Контакти