ІЗНХ
НАН України


Анатолій Григорович БІЛОУС

Резюме

Завідувач віділом хімії твердого тіла
Рік народження: 1951

Кваліфікація

Академік Національної академії наук, професор, доктор хімічних наук.

Науковий та технічний досвід

- Розробка високоякісних НВЧ діелектричних матеріалів, а також радіодеталей на їх основі.
- Розробка нових катіонних провідників.
- Синтез і дослідження сегнетоелектриків-напівпровідників (ПТКО-термістори).
- Дослідження електрофізичних властивостей матеріалів у широкому частотному та температурному інтервалах.
- Синтез нанорозмірних порошків складних оксидних систем.

Етапи наукової кар'єри та кваліфікації

1968-74
Київський політехнічний інститут, факультет електронної техніки, студент денного відділення.
1974-78
Науково-дослідній фізико-хімічний інститут ім. Л.Я.Карпова, Москва, аспірант очного відділення.
1978
Захист кандидатської дисертації. Назва дисертації:
Пошук нових феро- і антисегнетоелектричних оксидів металів і оцінка їх потенціалу для застосування в НВЧ техніці.
1978-80
Інститут загальної та неорганічної хімії Української академії наук, молодший науковий співробітник.
1980-82
Інститут загальної та неорганічної хімії Української академії наук, старший науковий співробітник.
1982
Інститут загальної та неорганічної хімії Української академії наук, завідувач відділу.
1991
Захист докторської дисертації. Назва дисертації:
Синтез, будова та властивості гетерозаміщених оксидів елементів III-V групи.
2000
Член-кореспондент Національної академії наук, секція "Неорганічна хімія".
2009
Академік Національної академії наук, секція "Неорганічна хімія".

Є автором понад 130 статей і 70 патентів.
Також читає лекції з хімії радіоматеріалів для студентів Національного технічного університету України "КПІ".

Контактна інформація

belous@ionc.kiev.ua


© 2009-2017
Selev INS
Розробка та підтримка
Проектная организация по материалам www.unicumproject.ru. | горящие путевки дешевые екатеринбург
Головна | Новини | Історія | Керівництво | Підрозділи
Наукова діяльність | Наукова рада | Спец.рада Д26.218.01 | Аспірантура
Журнал | Центр колективного користування | Контакти