ІЗНХ
НАН України


Відділ
хімії твердого тіла
БІЛОУС
Анатолій Григорович
завідувач відділу,
академік НАН України,
доктор хімічних наук, професор

телефон: 424-22-11
e-mail: belous@ionc.kiev.ua


Відділ заснований у 1970 р. доктором хімічних наук В.П. Чалим. З 1982 р. відділом керує член-кореспондент НАН України А.Г. Білоус. Наукові розробки виконано при підтримці 13 міжнародних грантів, грантів Президента України, вони захищені 17 патентами, опубліковані у 125 статтях, виданих в Україні та за кордоном.

Основні наукові напрямки
 • синтез і дослідження самоорганізації наночасток і нанокристалічних матеріалів на основі складних оксидних систем;
 • синтез багатошарових наноструктур з сегнетоелектричними властивостями та їх дослідження;
 • розробка нових високодобротних надвисокочастотних діелектричних матеріалів;
 • синтез нових іон провідних матеріалів на основі складних оксидів IV і V груп елементів;
 • синтез і властивості нанокристалічних феромагнітних матеріалів.


Наукові та прикладні результати
 • Показано, що при синтезі складних оксидних систем із розчинів утворюється фрактально- організовані ксерогелі та нанодисперсні оксидні матеріали. Встановлено вплив умов одержання прекурсору на тип фрактальних структур при переході із одного структурного рівня на інший.
 • Визначено вплив властивостей сегнетоелектричної системи на магнітні властивості багатошарових наноструктур на основі сегнетомагнетиків.
 • Встановлено позитивний вплив відхилення від стехіометрії на електрофізичні властивості надвисокочастотних діелектриків на основі складних оксидів ніобію із структурою перовскіту.
 • Показано що провідність ніобатів лантану - літію зі структурою дефектного перовскіту значно зростає при збільшенні розмірів структурних каналів, що досягалось частковим гетеровалентним заміщенням іонів лантану.
 • Встановлено, що в манганітах лантану-стронцію заміщення в підгратці марганцю, впливаючи на обмінну енергію, дозволяє позитивно впливати на характеристики магніторезистивного ефекту.
 • Розроблено нові функціональні матеріали, елементи і пристрої на їх основі, які знаходять застосування в сучасних системах зв'язку і машинобудуванні.


Основні виконавці
к.х.н. Пашкова О.В., В'юнов О.І. , Янчевський О.З., Коваленко Л.Л., Овчар О.В., Гавриленко О.М., Дурилін Д.О.
© 2009-2017
Selev INS
Розробка та підтримка
купить видеорегистратор благовещенск, акция. | швейцарские час | Триггеры на http://naf-st.ru.
Головна | Новини | Історія | Керівництво | Підрозділи
Наукова діяльність | Наукова рада | Спец.рада Д26.218.01 | Аспірантура
Журнал | Центр колективного користування | Контакти